Vlaanderen.be

Onderzoeksoutputs

 1. 2017
 2. Gepubliceerd

  Mountain roads shift native and non-native plant species' ranges. / Lembrechts, Jonas J.; Alexander, Jake M.; Cavieres, Lohengrin A.; Haider, Sylvia; Lenoir, Jonathan; Kueffer, Christoph; McDougall, Keith; Naylor, Bridgett J.; Nunez, Martin A.; Pauchard, Anibal; Rew, Lisa J.; Nijs, Ivan; Milbau, Ann.

  In: Ecography, Vol. 40, 08.03.2017, blz. 353-364.

  Onderzoeksoutput: Bijdrage voor tijdschriftA1: Web of Science-artikel

 3. Gepubliceerd

  Adding a corporate identity to reproducible research. / Onkelinx, Thierry.

  In : RBelgium. 7/03/17 → … - Zaventem, België.

  Onderzoeksoutput: Bijdrage voor congresPaper/PowerPoint/Abstract

 4. Gepubliceerd

  GPS tracking network of Lesser Black-backed Gulls and Herring Gulls breeding at the southern North Sea coast. / Stienen, Eric; Desmet, Peter; Hernandez, Francisco; Lens, Luc; Müller, Wendt.

  Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017.. ed. / Jan Mees; Jan Seys. Vol. 79 VLIZ Special Publication. ed. Oostende : Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), 2017.

  Onderzoeksoutput: Bijdrage voor boek/anthologieCongres abstract in abstractproceedings

 5. Gepubliceerd

  DNA-onderzoek ontrafelt de lokale historiek van zwarte populier en Hollandse linde. / Vanden Broeck, An.

  In : Oude bomen, schatkamers van erfgoed en biodiversiteit. 17/02/1717/02/17 - Borgloon, België.

  Onderzoeksoutput: Bijdrage voor congresPaper/PowerPoint/Abstract

 6. Gepubliceerd

  Advies over paraplusoorten voor akkervogels. / Vermeersch, Glenn; Vriens, Lieve (Coördinator); De Braekeleer, Anja (Hoofdauteur); Devos, Koenraad (Contactpersoon).

  Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017. (Adviezen van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek; No. 4).

  Onderzoeksoutput: BoekAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

 7. Gepubliceerd
 8. Gepubliceerd

  Advies over ontsnipperingsmaatregelen in Laakdal. / Everaert, Joris (Hoofdauteur).

  Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. 1).

  Onderzoeksoutput: BoekAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

 9. Gepubliceerd

  Advies over het opmaken van een staalnameschema voor bodemstalen. / Raman, Maud (Hoofdauteur); De Vos, Bruno.

  Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. 85).

  Onderzoeksoutput: BoekAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

 10. Gepubliceerd

  Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van delen in of palend aan het Vogelrichtlijngebied BE2217310. / De Saeger, Steven (Hoofdauteur); Spanhove, Toon.

  Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. 2).

  Onderzoeksoutput: BoekAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

 11. Gepubliceerd

  Advies over de mogelijke impact van het uitstrooien van crematieas in natuurgebied op de bodem en de vegetatie. / De Vos, Bruno (Hoofdauteur).

  Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. 81).

  Onderzoeksoutput: BoekAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

 12. Gepubliceerd

  Advies over de resultaten uit de OntsnipperingsTool. / Everaert, Joris (Hoofdauteur).

  Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. 84).

  Onderzoeksoutput: BoekAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

 13. Gepubliceerd

  De biologische kwaliteit van waterlopen, kanaal en vijvers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2016. Fytoplankton, fytobenthos, macrofyten, macro-invertebraten en vissen. / Van Onsem, Stijn; Breine, Jan; Triest, Ludwig.

  Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017. 100 blz. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. 5).

  Onderzoeksoutput: BoekRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

 14. Gepubliceerd

  Ash dieback in Flanders (Belgium): research on disease development, resistance and management options. / Sioen, Geert; Roskams, Peter; De Cuyper, Bart; Steenackers, Marijke.

  Dieback of European Ash (Fraxinus spp.): Consequences and Guidelines for Sustainable Management. ed. / Rimvydas Vasaitis; Rasmus Enderle. Uppsala, Zweden : Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), 2017. blz. 61-67 (Report on European Cooperation in Science & Technology (COST)).

  Onderzoeksoutput: Bijdrage voor boek/anthologieBijdrage aan een boek niet door INBO uitgegeven

 15. Gepubliceerd

  Beheer- en beleidsdoelen voor wildsoorten in Vlaanderen. / Casaer, Jim; Huysentruyt, Frank.

  Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. 2).

  Onderzoeksoutput: BoekRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

 16. Gepubliceerd

  Biodiversiteit op genetisch niveau. / Vanden Broeck, An.

  In : Opleiding Biodiversiteit voor MER-deskundigen.. 17/01/1717/01/17 - Brussel, België.

  Onderzoeksoutput: Bijdrage voor congresPaper/PowerPoint/Abstract

 17. Gepubliceerd

  Ecohydrologische analyse van een natuurgebied met behulp van hydrogeologische systeemmodellering en geografische informatie verwerking : Walenbos. / Batelaan, O; De Smedt, F; Huybrechts, Willy; De Becker, Pieter.

  In: Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 2017.

  Onderzoeksoutput: Bijdrage voor tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

 18. Gepubliceerd

  Evaluatie van de vismigratie in de Dijle ter hoogte van de Bovenstuw in Mechelen. / Vermeersch, Sophie; Baeyens, Raf; De Maerteleire, Nico; Gelaude, Emilie; Pauwels, Ine; Pieters, Sébastien; Robberechts, Karen; Coeck, Johan.

  Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017. 52 blz. ( Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. 14).

  Onderzoeksoutput: BoekRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

 19. Gepubliceerd

  Gene flow and effective population sizes of the Alcon blue butterfly Maculinea alcon in a highly fragmented, anthropogenic landscape : Flash presentation. / Vanden Broeck, An; Maes, Dirk; Kelager, Andreas; Wynhoff, Irma; Wallis de Vries, Michiel F.; Nash, David R.; Oostermeijer, Gerard; Van Dyck, H; Mergeay, Joachim.

  In : FAME - EVENET. 20/12/1621/01/17 - Gent, België.

  Onderzoeksoutput: Bijdrage voor congresPaper/PowerPoint/Abstract

 20. Gepubliceerd

  Hoe bij het veldwerk omgaan met afwijkingen op een monitoringsprotocol van een soortenmeetnet Natura 2000? / Onkelinx, Thierry; De Knijf, Geert; Maes, Dirk; De Bruyn, Luc; Westra, Toon; Pollet, Marc; Quataert, Paul.

  Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017. 8 blz. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. 13).

  Onderzoeksoutput: BoekRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

 21. Gepubliceerd

  Landgebruiksveranderingen waarderen in Vlaanderen : Natuurrapport - Aan de slag met ecosysteemdiensten Technisch rapport - Hoodstuk 4. / Van Reeth, Wouter (Hoofdauteur); Alaerts, Katrijn; Stevens, Maarten; De Keersmaeker, Luc; Van Gossum, Peter; Verachtert, Els.

  Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.R.2016.12342907).

  Onderzoeksoutput: BoekNatuurrapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ...243 Volgende
Filters

Alle auteurs

tot
Vaakst gedownload